Vi har siden august lagt nye billeder på hjemmesiden fra Politiets nyeste serie billeder. Vi ønsker dig held & lykke med teoriprøven !

Login

Glemt adgangskode?

Glemt adgangskode?

Vejforhold

Du skal være særlig opmærksom, når et af nedenstående emner kan eller vil få betydning for din fortsatte kørsel. Men, husk det nærmeste først! Hvis der f.eks. er børn på kørebanen, så glem et eventuelt kryds, længere fremme.

Vejens forløb:
Steder med forringede orienterings vilkår eller hvor du får mindre plads.

Vejens brug:
Hvis du ser eller bliver advaret om anderledes brug af kørebanen + indkøbsgade og p-gade.

Vejens omgivelser:
Noget ved vejsiden, der gør din kørsel på vejen sværere / farligere.

Vejens udstyr:
Noget, som gør at du skal passe ekstra meget på andre trafikanter. Især gående og cyklister.

Vejens type:
Veje med særlige regler, der afviger fra færdselslovens normale bestemmelser.


Skal du være særlig opmærksom på ?

Nedenstående skal ses som en huskeliste over de emner, der spørges om i teoriprøver vedr. vejforhold.

Vejens forløb:
Svar JA hvis du kører...
Op ad bakke • Mod sving / kurve • Mod alle kryds • Mod jernbane • Mod rundkørsel (kryds) • Hen mod mindre plads på vejen (indsnævring) • fodgængerfelter

Vejens brug:
Svar JA hvis du kører...
Skole / institution • Indkøbs gade • Sports center • Gade med parkerede biler (travl gade) • Advarselstavle om børn • Busholdepladser (mange mennesker)

Vejens omgivelser:
Svar JA hvis du kører...
Træer som giver skygge og glat kørebane • Træer som smider blade på kørebanen • Sø / hav som giver våd kørebane • Jord på kørebanen fra fx traktorer • Butiksgader / boliggader

Vejens udstyr: 
Svar JA hvis der mangler...
fortov • cykelsti • afstribning
du kommer til: fodgængerfelt • fodgænger bro

Vejens type: 
Svar JA hvis du kører...
På motorvej • På motortrafikvej • På hovedvej • På vej med fartdæmpning • På lege / opholdsområde • På gågade