Vi har siden august lagt nye billeder på hjemmesiden fra Politiets nyeste serie billeder. Vi ønsker dig held & lykke med teoriprøven !

Login

Glemt adgangskode?

Glemt adgangskode?

Standsning & parkering (bil)

Standsning:
Enhver frivillig hensættelse af køretøjet i mindre end 3 min. med eller uden fører. Standsning er også ind- og udstigning, af- og pålæsning af varer og gods uanset varighed.

Parkering:
Enhver frivillig hensættelse af køretøjet i mere end 3 min. med eller uden fører.

Generelt:
Når du parkerer eller standser, må du ikke være til fare eller ulempe for andre, og standsning og parkering bør som hovedregel foretages i kørselsretningen i højre side. Standsning & parkering er ikke: en punktering • stop for rødt lys • eller andre ufrivillige stop.

Du må ikke parkere følgende steder:
- Tættere end 30 m. før og efter en jernbaneoverskæring
- Ud for port eller udkørsel
- Ved siden af andre køretøjer (2 position)

Du må ikke standse (& parkere) følgende steder:
- Bakke - umiddelbart foran eller på en bakke.
- Sving - umiddelbart foran eller i uoverskueligt vejsving
- Før fodgængerfelt - ikke nærmere end 5 m. før feltet, gerne lige efter
- Cykelsti - ikke nærmere end 5 m. fra cykelstis udmunding
- Spærrelinie - der skal være min. 3 m. fra din bil ud til spærrelinien, eller 5 meters afstand til spærreliniens begyndelse.
- Ved vejkryds - ikke nærmere end 10 m. både før og efter
- På jernbaneoverskæring - må du ikke standse tættere end 5 m. før/efter. (30 m. før/efter ved parkering. Du må gerne standse på spor i havne arealer, og afstanden til sporene skal være mindst 2 m. ved parkering).
- Gul malet kantlinie - ” hel linje ” (standsning tilladt ved stiplet gul linje)
- I viadukt eller tunnel - (under bro )
- I krybespor
- På cykelsti - (hverken helt eller delvist )
- Taxaholdeplads
- Ved bus stoppested - (du skal mindst være 12 m. fra skiltet )
- I modsatte vejside - medmindre vejen er ensrettet eller mindre befærdet.