Vi har siden august lagt nye billeder på hjemmesiden fra Politiets nyeste serie billeder. Vi ønsker dig held & lykke med teoriprøven !

Login

Glemt adgangskode?

Glemt adgangskode?

Mest brugte emner i politiets teoriprøver

Den primære huskeregel er: lyt GRUNDIGT til billedets indledende tekst.

Ved igangsætning fra vejkant
Husk orientering bagud ved igangsætning.

”Foden til bremsen”(beredskabsstilling, ”parat til at bremse”)
Eksempler: vejkryds på villa vej, børn / unge på fortov, vejarbejdere på kørebanen osv.

”Jeg sætter farten ned til et minimum”(så lav hastighed som muligt)
Eksempler: børn leger på kørebanen, ældre / handicappede på kørebanen osv.

”Jeg bremser”(aktivering af bremsen, nedsat fart)

”Jeg standser”(aktivering af bremsen til stop)
Eksempler: uopmærksomme fodgængere på kørebanen, fare for påkørsel osv.

Nedsat vejgreb
Du skal være særlig opmærksom på nedsat vejgreb, hvis der er: sne, is, vand, jord, våde blade el. lign. Du skal kun være særlig opmærksom på denne tavle, hvis der er en undertavle, og det som undertavlen angiver er til stede.

Gående / fodgængere
Tag særligt hensyn til: børn, skolepatruljer, ældre og vejarbejdere. Hold tilbage for fodgængere i eller på vej ud i fodgængerfelter. Husk, hvis fodgængerfeltet har et helleanlæg på midten af kørebanen, så skal du kun holde tilbage når fodgængeren nærmer sig helleanlægget.

Cyklister
Ved passage af cyklist på kørebanen (uden cykelsti), så vurdér cyklistens hensigt i forbindelse med f.eks. kryds, sving mv. Vær opmærksom på, at nogle cyklister ikke er i stand til at give tegn samtidigt med at styre cyklen (slingrer, løfter kun hånden lidt).

Placering
Hold altid til højre på kørebanen.

Venstresving
Hold altid tilbage for modkørende; påbegynd aldrig et sving, du ikke helt sikkert kan gennemføre. Ved flere venstresvingsbaner, hold dig i den højre venstresvingsbane, hvis du ikke hører andet. Venstre venstresvingsbane benyttes kun til overhaling, eller hvis du skal svinge til venstre umiddelbart efter.

Højresving
Orientering, ind til højre side hvis der er frit bagude, så du lukker af for 2-hjulede køretøjer. Holder du f.eks. tilbage for en fodgænger, inden svingning, skal det ske på en sådan måde, at du ikke spærrer for cyklister.

Overhaling
Du skal sikre dig flg. 4 ting, før du overhaler:
1. Der må ikke være nogle, der overhaler dig
2. Overhalingsbanen skal være fri for modkørende eller andre forhindringer
3. Du må ikke overhale, hvis forankørende påbegynder en overhaling.
4. Du skal sikre dig, at der er plads til at komme ind i højre vognbane, igen.

På motorvej / motortrafikvej
Du må ikke vende, bakke, standse eller parkere. Nødsporet er til udrykningskørsel, og det samme er “huller” i midterrabatten. Husk ved kombineret til- og frakørselsbane gælder reglen for vognbaneskift (stiplede linier hele vejen). Ved kort tilkørselsbane kan der være ubetinget vigepligt, kørende på motorvejen har pligt til at hjælpe dig ind ved at skifte til venstre vognbane.

Trafikafvikling
Du skal huske at være medvirkende til trafikafviklingen. Hvis det er muligt at komme uden om lastbiler, traktorer eller busser, så gør det. Lad være, hvis det er hurtige køretøjer.

Bilens størrelse / belæsning
Max. 12 meter lang, 4 meter høj og 2,55 bred, med eller uden belæsning. Gods skal afmærkes, hvis det hænger mere end 1 meter ud over forenden eller bagenden af bilen. Gods skal også afmærkes, hvis det hænger mere end 15 cm. ud over siden på bilen.

Særlig opmærksom
Betyder: Hvad skal du bruge det meste af din opmærksomhed på nu, og har det nogen betydning for din fortsatte kørsel.