Login

Glemt adgangskode?

Glemt adgangskode?

Kontrollerende prøve

Kontrollerende prøver idømmes ved en betinget frakendelse af kørekortet. Prøvetiden er normalt 3 år. Hvis du inden for prøvetiden på tre år laver en overtrædelse, der medfører endnu en betinget frakendelse af kørekortet, vil kørekortet blive frakendt UBETINGET. Det betyder, at du mister kortet helt i mindst ½ år plus straffen for den sidste forseelse.

Kontrollerende køreprøver uddeles for 60% hastighedsoverskridelser med alm. biler. Lastbiler og kørsel med trailer / campingvogn straffes med køreprøver ved kun 40% hastighedsoverskridelse. Efter trafikuheld med skyld og ved grov hensynsløs kørsel, f.eks. over for rødt og gennem fodgængerfelt med fodgængere tæt på, er straffen også en ny prøve.

En kontrollerende køreprøve består af en teori- og en køreprøve på samme vilkår, som første gang man tager kørekort. Dvs., at du skal bestå teori- og køreprøve første gang for at beholde dit kørekort.

Der er ingen uddannelseskrav inden prøverne, så du kan gå direkte op uden at have besøgt en kørelærer inden. Ved teoriprøven skal du lægge dit kørekort hos den prøvesagkyndige, inden prøven begynder, og du får det så tilbage, hvis du består. Hvis du glemmer dit kørekort, er prøvegebyret på kr. 870,- spildt! Ved køreprøven tager den prøvesagkyndige kortet i lommen, inden prøven starter, og udleverer det igen, hvis du består. Består man ikke prøverne første gang, er man generhverver og har da intet kort, før begge prøver er bestået.

Efter dommen modtager man et brev fra politiet. Skal du til kontrollerende køreprøve, følger der en kørekortsansøgning med brevet. Denne ansøgning skal bruges ved bestilling af teoriprøven.

Er du generhverver, så skal du først søge om at få kørekortet tilbage. Sammen med dommen fik du et blanket i A4-størrelse (ansøgningen). Den skal afleveres sammen med et billede på kørekortkontoret. Har du ikke denne A4-ansøgning mere, kan du udfylde en ny, på kørekortkontoret, hvis du har et pasbillede med. Kontoret har helt op til 2 måneder til at undersøge din sag, så begynd tidligt!

Tip!

Hvis du samtidig med, at du skal til den kontrollerende prøve vælger at udvide dit kørekort med f.eks. kørekort til motorcykel, så erstatter denne prøve den kontrollerende prøve. Dvs., du kan udvide dit kørekort med en ny kategori og "slippe" for den kontrollerende prøve. Et kørekort til motorcykel koster normalt mellem kr.10 - 14.000.-, men, du sparer udgifterne til teori- og kørelektioner til den kontrollerende prøve.

Prøvegebyret til Staten for generhverv og kontrollerende prøver er på kr. 890,- Til ny kategori kun kr.600.-

Læs om hvordan man kommer igang