Politiet har opdateret deres teoriprøver med en serie nye billeder, og Teoriundervisning.dk følger med! Vi har derfor udviklet lignende billeder som i øjeblikket indsættes på hjemmesiden, så vi sikre at du har den bedst mulige chance for at bestå!

Vær’ opmærksom på: Når vi indsætter nyt materiale, så kan det påvirke din overordnede statistik en smule.

Login

Glemt adgangskode?

Glemt adgangskode?

Kategori B: Hvordan foregår køreprøven?

Du kan gå op til den praktiske prøve, når du er fyldt 18 år, og har bestået teoriprøven. Den praktiske prøve skal være aflagt senest 12 måneder efter, at du har bestået teoriprøven. Herudover skal du have en lægeattest + et færdselsrelateret førstehjælpskursus, før du kan blive indstillet til teoriprøven.

Praktisk

Husk ansøgning om kørekort og lektionsplan. GYLDIG legitimation (pas / sygesikringsbevis+dåbsattest)

Du kører typisk i den skolevogn, som du har taget kørelektioner i, og derfor er kendt med. Den køreprøvesagkyndige overtager passagersædet, foran, og fortæller dig, hvor du skal køre. Enten før eller efter, at I har kørt, vil den køreprøvesagkyndige stille dig spørgsmål om teknikken på bilen. Det er meget forskelligt hvad, og hvor meget du bliver spurgt.

Læs mere om bil teknikken