Politiet har opdateret deres teoriprøver med en serie nye billeder, og Teoriundervisning.dk følger med! Vi har derfor udviklet lignende billeder som i øjeblikket indsættes på hjemmesiden, så vi sikre at du har den bedst mulige chance for at bestå!

Vær’ opmærksom på: Når vi indsætter nyt materiale, så kan det påvirke din overordnede statistik en smule.

Login

Glemt adgangskode?

Glemt adgangskode?

Internationalt kørekort / ombytning

Hvis du har fået bopæl i Danmark og har et kørekort, der ikke er udstedt i et EU- / EØS-land eller på Færøerne, skal du inden 90 dage ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk, hvis du fortsat ønsker at føre motordrevet køretøj i Danmark.

Ombytningen af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort kræver, at man skal op til en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve). Visse lande er dog undtaget.

Her på siden kan engelsk talende elever øve teori før teoriprøven hos politiet.

Læs mere på Politiets hjemmeside her