Login

Glemt adgangskode?

Glemt adgangskode?

Internationalt kørekort / ombytning

Hvis du har fået bopæl i Danmark og har et kørekort, der ikke er udstedt i et EU- / EØS-land eller på Færøerne, skal du inden 90 dage ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk, hvis du fortsat ønsker at føre motordrevet køretøj i Danmark.

Ombytningen af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort kræver, at man skal op til en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve). Visse lande er dog undtaget.

Her på siden kan engelsk talende elever øve teori før teoriprøven hos politiet.

Læs mere på Politiets hjemmeside her