Login

Glemt adgangskode?

Glemt adgangskode?

Førstehjælp & kørekort

Alle, der tager kørekort for første gang, skal have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Et førstehjælpskursus skal gøre dig i stand til at håndtere trafikulykker. Kurset omfatter 7 timers undervisning, hvor 3 af timerne er om basal genoplivning (modul 1)og de sidste 4 handler om færdselsrelateret førstehjælp (modul 2). Kurserne varierer meget i pris (kr.400- kr. 1000,-), så spørg din kørelærer, hvad det koster.

Modul 1:

Dette skal du kunne, når modulet er færdigt:
- Anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
- Yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning
- Alarmere på det situationsbestemte, rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede

Du skal have forståelse for:
- Overlevelseskæden
- De enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning.

Modulet indeholder:
- Førstehjælpens 4 hovedpunkter
- Overlevelseskæden
- Hjerte-Lunge-Redning
- Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkring ståendes fysiske sikkerhed
- Kontrol af bevidsthed
- Råb på hjælp
- Frie luftveje
- Kontrol af åndedræt
- Alarmering
- Hjerte massage
- Kunstigt åndedræt
- Aflåst sideleje


Modul 2

Dette skal du kunne, når modulet er færdigt:
- Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
- Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftvejene, nedsat / standset vejrtrækning og / eller chok som følge af trafik- og færdselsrelaterede ulykker
- Yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt store ekstremiteter
- Foretage nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt
- Forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den /de tilskadekomne

Du skal have forståelse for:
- Den livsvigtige ilttransport
- Virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken

Modulet indeholder:
- Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
- Førstehjælpens 4 hovedpunkter
- Nødflytning
- Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport
- Alarmering
- Chok
- Psykisk førstehjælp
- Blødninger
- Hovedlæsioner
- Brud på nakke, rygsøjle og / eller bækken
- Brud på arme og benv