Vi har siden august lagt nye billeder på hjemmesiden fra Politiets nyeste serie billeder. Vi ønsker dig held & lykke med teoriprøven !

Login

Glemt adgangskode?

Glemt adgangskode?

Digital teoriprøve, Traditionel teoriprøve - hvad er forskellen?


Skrevet af: Stella Betak for Teoriundervisning.dk

Når du skal op til teoriprøve har du to steder i landet mulighed for at komme op til enten den traditionelle ‘papirsprøve’, hvor du får udleveret et A4 ark med 25 felter - ét for hvert billede, eller den digitale teoriprøve. Det er den køreskole du går på der bestemmer hvilken prøve de ønsker afviklet. Er du derimod generhverver og ikke tilknyttet en køreskole, har du selv mulighed for at vælge prøveformen.


Den digitale teoriprøve lader vente på sig
Politiets digitale teoriprøvesystem er stadig kun tilgængeligt i Køge og Hillerød politikredse, men skal udbredes til hele landet. Da systemet først blev udviklet var det forventet at det skulle udbredes til hele landet inden for kort årrække på ca. 1-2 år, men grundet mange tekniske udfordringer er det nu 8 år siden.


Teoriundervisng.dk var den første udbyder til at udgive teoriprøver der svarede til udformningen af Politiets digitale teoriprøve og politiets forsinkelse har givet os rig mulighed for at forfine vores produkt, et produkt der i dag er et af de danske køreskolers foretrukne.Digital teoriprøve vs. den traditionelle prøve

Formålet med at udvikle den digitale teoriprøve var lige dele at modernisere og forbedre afholdelsen af teoriprøver og kunne gennemføre flere teoriprøver pr. teoriprøvested.


Digital teoriprøve

Du bliver registreret på prøvestedet

Får udleveret A4 ark med 25 felter - ét for hvert billede

Billederne vises på stort TV eller diasskærm (få steder bruger de stadig lysbilleder), mens prøvesagkyndige læser spørgsmålet højt.

Politiets prøvesagkyndige gennemgår afkrydsningsskemaerne manuelt


Traditionel teoriprøve:

Du bliver registreret på prøvestedet

Får tildelt en ‘prøveterminal’

Du kan i eget tempo gennemgå de ca. 25 billeder med tilhørende svarmuligheder.

Du har 25 minutter til rådighed

Alle spørgsmål og svarmuligheder bliver læst op i hovedtelefoner

Du kan gå frem og tilbage i testen og ændre dine svar, hvis du har behov for det.

Efter endt prøve henvender du dig til den tilsynsførende og får dit bedømmelsesskema med resultatet af prøven.